Website của công ty đa quốc gia đầu tư về năng lượng xanh

Năng lượng xanh là năng lượng được tạo ra từ các nguồn tự nhiên như ánh sáng mặt trời, thủy triều, gió, mưa, thực vật, tảo và địa nhiệt.