Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp Cho Doanh Nghiệp

Website 1 trong các công ty đại gia Minh nhựa nổi tiếng

Công Ty TNHH SX TM XNK NHỰA BẢO MINH đã có dịp hợp tác cung cấp ống nhựa HDPE gân xoắn vào hệ thống thoát nước thải cho Công ty CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP LỰC vào Dự Án đầu tư xây dựng nhà máy  sản xuất MDF Mekong. Website 1 trong các công ty đại gia Minh nhựa nổi tiếng - Nhuabaominh đã tin tưởng và hợp tác với CVG phát triển website mang tính thương hiệu cho công ty.