Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp Cho Doanh Nghiệp

Thươc hiệu dịch vụ tiêm chủng Giống quốc gia

Hệ thống Trung tâm tiêm chủng Gióng bao gồm 15 chi nhánh với cơ sở vật chất, nhân lực đầy đủ, điều kiện bảo quản vắc xin đảm bảo theo tiêu chuẩn GSP

Thươc hiệu dịch vụ tiêm chủng Giống quốc gia - Tiemchunggiong đã tin tưởng và hợp tác với CVG phát triển website mang tính thương hiệu cho công ty.