Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp Cho Doanh Nghiệp

Xin chào

Tôi là

Nguyễn Mạnh Thắng

Giám đốc Marketing

Đồng giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh - Nguyễn Mạnh Thắng. Thạc sĩ kinh tế, giảng viên Khoa quản trị kinh doanh đại học Hutech thành phố Hồ Chí Minh, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, ông Thắng là nhà quản lý và điều hành rất đáng tin cậy các hoạt động Marketing cho nhiều doanh nghiệp như IPPG, FV, Centecvn, Nhựa Bảo Minh, Betacorp, LotteMart...

Phản hồi của Khách hàng

Sự hài lòng của đối tác là hạnh phúc của chúng tôi