Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp Cho Doanh Nghiệp

Xin chào

Tôi là

Nguyễn Đăng Hòa

Giám đốc chi nhánh Vancouver (Canada)

Giám đốc chi nhánh Vancouver (Canada) - Nguyễn Đăng Hòa. Nhà phát triển phần mềm tiêu chuẩn Quốc Tế đã có 7 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada và Mỹ, trong nhiều lĩnh vực phát triển như Web, App, Game với kiến thức đa dạng trên nhiều nền tảng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay và sở thích giải quyết những vấn đề phức tạp nhất sẽ đáp ứng tất cả các dự án lớn đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Phản hồi của Khách hàng

Sự hài lòng của đối tác là hạnh phúc của chúng tôi