Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp Cho Doanh Nghiệp

Công ty Hàn Quốc sản xuất sợi công nghiệp tại Việt Nam

ERE là một công ty Webbing của Hàn Quốc có trụ sở tại Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Được thành lập vào năm 1985, chúng tôi có 4 nhà máy tại Hàn Quốc, Bangladesh và Việt Nam (ERE KOREA, ERE Bangladesh, ERE Saigon và ERE Vin Long Smart Fiber Factory).

ERE đã sản xuất và cung cấp vải, dây chun, dây, jacquard và nhiều sản phẩm khác trong hơn 18 năm cho nhiều thương hiệu khác nhau. ERE cố gắng cung cấp các sản phẩm có chất lượng tốt hơn trong khi luôn cam kết đổi mới.

Công ty Hàn Quốc sản xuất sợi công nghiệp tại Việt Nam - Erewebbing đã tin tưởng và hợp tác với CVG phát triển website mang tính thương hiệu cho công ty.